วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สูตรเด็ด เคล็ดลับ วิธีบริหารเงิน: จากหนังสือ ”Secrets of the Millionaire Mind” โดย T. Harv Eker

สูตรเด็ด เคล็ดลับวิธีบริหารเงิน
Eker ได้ให้หลักการสองสามข้อในเรื่องการบริหารเงินที่น่าสนใจ เพื่อให้เราสามารถนำไปใช้ได้ ประการแรกคือ ให้เปิดบัญชีที่เรียกว่า "บัญชีอิสรภาพทางการเงิน" เพิ่มอีกบัญชีหนึ่ง แล้วฝากเงิน 10% ของทุกบาทที่เราหามาได้ไว้ในบัญชีนี้ เงินส่วนนี้มีไว้เพื่อการลงทุนและซื้อหรือสร้างแหล่งรายได้งอกเงยเท่านั้น ห้ามนำเงินในบัญชีนี้ไปใช้ซื้อของ แต่ใช้ได้เฉพาะการลงทุนเท่านั้น

นอกจากเรื่องการเปิดบัญชีอิสรภาพทางการเงินแล้ว เราก็ควรมีกระปุกอิสรภาพทางการเงินไว้ในบ้านด้วย และหยอดเงินใส่ทุกวัน โดยจำนวนเงินที่ใส่ไม่สำคัญเท่ากับการทำให้เป็นนิสัย เคล็ดลับคือการให้ "ความสนใจ" กับจุดมุ่งหมายที่จะไปสู่อิสรภาพทางการเงินทุก ๆ วัน กระปุกธรรมดาๆ ของเพื่อนๆจะกลายเป็น "แม่เหล็กดูดเงิน" เพื่อดึงดูดเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งโอกาสแห่งการมีอิสรภาพทางการเงินมากตามไปด้วย

เรายังควรมีอีกบัญชีไว้ เก็บเงินจำนวนเท่าๆ กันสำหรับใช้จ่ายเล่นเพื่อความสุขส่วนตัวโดยเฉพาะ เพื่อรักษาสมดุลในการบริหารเงิน เราควรเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับนำไปใช้ลงทุนเพื่อ ให้เม็ดเงินงอกเงย แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องแบ่งเงิน 10% ของรายได้ใส่ไว้ในบัญชีที่เรียกว่าเป็นบัญชี "ใช้เล่น" ด้วย เหตุผลก็คือ เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นเชื่อมโยงถึงกันหมด เราไม่มีทางสร้างผลกระทบกับด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตโดยไม่ส่งผลกับด้านอื่นๆ อย่างแน่นอน กฎเหล็กของบัญชีเงินใช้เล่นคือ เงินที่เก็บไว้ในบัญชีนี้จะต้องถูกนำไปใช้ทุกเดือน หนทางเดียวที่เราจะเก็บออมเงินได้สำเร็จก็คือ การได้ใช้จ่ายเงินเพื่อความบันเทิงเป็นรางวัลชดเชยสำหรับความพยายามในการเก็บออม

นอกจากบัญชีเงินใช้เล่นและบัญชีอิสรภาพทาการเงินแล้ว มิสเตอร์อีเกอร์ยังแนะนำให้เปิดอีก 4 บัญชี เพื่อแยกรายได้ที่เราเก็บไว้ดังนี้

- 10% ใส่บัญชีเงินออมระยะยาวเพื่อการใช้จ่าย
- 10% ใส่บัญชีเพื่อการศึกษา
- 50% ใส่บัญชีเพื่อการใช้จ่ายที่จำเป็น
- 10% ใส่บัญชีเพื่อการให้

ดังนั้น ถ้าเพื่อนๆบริหารเงินตามหลักการนี้ ก็จะสามารถมีอิสระทางการเงินได้ด้วยรายได้ไม่มาก แต่ถ้าบริหารเงินได้ไม่ดี ถึงแม้จะมีรายได้มหาศาล เพื่อนๆก็จะไม่สามารถมีอิสระทางการเงินได้

Eker ยังให้กฎไว้ข้อหนึ่งว่า “เงินเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต เมื่อเราเรียนรู้วิธีการควบคุมการเงิน ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นในทุกๆ ด้าน”
เพื่อนๆว่าจริงมั้ยครับ^^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น